Naar boven

Referenties

Gerealiseerd project

Moordrecht, zandcement dekvloer

Waar: Abraham Kroesgemaal
Datum uitvoering: 26-6 gestart met bekisting. Later start aanbrengen zandcement
 dekvloer.
In opdracht van: Schildersbedrijf A.G. Steenbergen