Naar boven

Bedrijfsinformatie

Tekst links bedrijfsinformatie

Welkom op de website van WB Bouwtechniek BV.  WB Bouwtechniek is een deskundig en dynamisch bedrijf op het gebied van bouwconstructies. Al jaren werken wij met enthousiasme aan uiteenlopende projecten en zijn wij dé specialist op het gebied van bouwtechnische toepassingen. Of het nu gaat om reparatie, reiniging of restauratie, met een grote diversiteit aan activiteiten voor bedrijf en particulier leveren wij oplossingen op maat.

De degelijkheid van een gebouw in relatie tot de constructie, materiaal en kwaliteit na enige gebruiksduur, vormen een belangrijk onderdeel. Wilt u uw woning of bedrijfspand laten verbeteren? Onze vakkundige medewerkers beschikken over de juiste kennis en kunde om dit proces te begeleiden. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het behandelen van zwembaden
  • Het spuiten van polyurea systemem
  • herstelmethodieken voor beschadigde betonvloeren
  • het repareren van betonschade
  • het constructief en/of waterdicht injecteren van scheuren
  • het impregneren van steen en beton voor verschillende doeleinden
  • het reinigen van bouwdelen, zowel inpandig als daarbuiten
  • het saneren van lekkende kelders

Naast de eerder genoemde werkzaamheden kunt u bij WB bouwtechniek ook terecht voor een probleemanalyse of een technisch advies. Elk renovatietechnsich probleem zien wij als een uitdaging waarvoor wij, vanuit een creatief oogpunt, een passende oplossing zoeken.

Voor ons zijn vertrouwen, transparantie en ontwikkeling erg belangrijk. In de loop van de tijd zijn de materialen en reparatiemethodieken aan nieuwe ontwikkelingen in de branche aangepast en verbeterd. Daarnaast draagt WB bouwtechniek zelf ook voor een grote mate bij aan innovatie zonder daarbij de beproefde oude methodieken niet uit het oog te verliezen.

De werkzaamheden worden naadloos op de wensen van de opdrachtgever aangesloten. Hierbij kunt u zien waar wij mee bezig zijn. Al onze opdrachtgevers, van een vastgoedbeheerder tot een overheidsinstantie, kunnen bij ons profiteren van vakmanschap en een grote mate van betrokkenheid. Zaken waar u als opdrachtgever direct belang bij heeft.

 

WB Bouwtechniek B.V. logo
WB Bouwtechniek B.V.
Tekst rechts bedrijfsinformatie

Beleidsverklaring


WB Bouwtechniek is gespecialiseerd in bouwtechnische toepassingen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het leggen en/of coaten van kunststofvloeren;
• Het behandelen van zwembaden;
• Herstelmethodieken voor beschadigde betonvloeren en het repareren van betonschade;
• Het constructief en/of waterdicht injecteren van scheuren.


Voor bovengenoemde activiteiten heeft de directie haar beleid vastgelegd en verwoord in een Arbozorg- en veiligheidssysteem. Het beleid is gericht op de kwaliteit die door de klant wordt gewenst, de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers alsmede de zorg voor het milieu.
De directie draagt er zorg voor dat dit beleid binnen alle niveaus in de organisatie is bekend gemaakt, in de praktijk wordt toegepast en op peil wordt gehouden. De directie is tevens verantwoordelijk voor het functioneren van het Arbozorg- en veiligheidssysteem dat door de gehele organisatie voortdurend bewaakt wordt op eventuele mogelijkheden tot aanbrengen van verbeteringen binnen deze systemen.


Het beleid is door de directie van WB Bouwtechniek als volgt omschreven:
• Het handhaven van een systeem dat ten minste voldoet aan de VCA*/VCA* norm versie 2017/6.0
• Het elimineren van alle voorzienbare gevaren die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of beroepsziekte als ook schade aan het materieel en milieu.
• Het voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving welke van toepassing zijn binnen de branche zoals: burgerlijk wetboek, Arbowet, milieuvergunning, etc.
• Het voorkomen van ongevallen en milieu incidenten en het verminderen van verzuim dat veroorzaakt wordt door gebrekkige arbeidsomstandigheden.
• Het uitvoeren van een doelmatige beheersing gedurende de processen binnen de onderneming, waarvoor relevante omstandigheden zullen worden geregistreerd, opgeslagen en geëvalueerd als basis voor verdere verbetering van het systeem
• Het informeren en instrueren van zowel de eigen medewerkers als die van derden (inhuur, inleners, uitzendkrachten) met betrekking tot ieders verantwoordelijkheid ten aanzien van dit VGM-beleid.
• Het voorkomen van seksuele intimidatie, agressie, geweld en (arbeids-) discriminatie op de werkplek en daarbuiten betreffende eigen medewerkers en die van derden.
• Het registreren van ervaringen op het gebied van Arbo en milieuzorg gedurende alle fasen van de werkzaamheden en het terugkoppelen van de ervaringen teneinde een bijdrage te leveren aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor klachten en/of afwijkingen in de gewenste kwaliteit.
• Het jaarlijks vaststellen van doelstellingen en het evalueren ervan, om hiermee de effectiviteit van het systeem vast te stellen.


Door beheersing van de activiteiten is de organisatie in staat effectief en efficiënt te functioneren en zijn wij in staat onze opdrachtgevers het vertrouwen te geven dat wij de door hen gewenste kwaliteit op een zorgvuldig wijze realiseren.
Binnen de organisatie is een VGM-coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het managementsysteem, de Arbo- zorg en de implementatie van mogelijke verbeteringen binnen de organisaties.
De directie van WB Bouwtechniek stelt zich verantwoordelijk voor het uitdragen, doen begrijpen en toepassen van dit beleid.

WB Bouwtechniek B.V. logo
WB Bouwtechniek B.V.