Naar boven

Referenties

Gerealiseerd project

Rotterdam, kelderafdichting:

Waar: Quadenoord, Rotterdam
Datum opdracht: 16 & 17 december 2013
In opdracht van: Plan VvE Beheer