Naar boven

Referenties

Gerealiseerd project

Amsterdam, herstel scheur balkon

Waar: balkon van appartement
Datum uitvoering: 03 februari 2016
In opdracht van: Prevoo Totaalonderhoud