Naar boven

Referenties

Gerealiseerd project

Delft, vloerafwerking:

Waar: Parkeergarage Unesco-IHE
Datum uitvoering: vrijdag + zaterdag week 13 en vrijdag + zaterdag week 14
In opdracht van: Prevoo Totaalonderhoud