Naar boven

Referenties

Gerealiseerd project

Dordrecht, leveren en aanbrengen vloerafwerking:

Waar: gallerijen
Datum uitvoering: 2016
In opdracht van: KBR Bouw

Foto 1: primerlaag
Foto 2 en 3: Wapex 647 semi mat vloerafwerking